Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình Trung
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Đình Trung
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Sư phạm Vật Lý - KT
Email nguyendinhtrung1964@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách chung, trực tiếp quản lí công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, tài sản cơ quan. Chủ tài khoản.

Phụ trách chung