Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Đông Hải
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Đông Hải
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân Ngữ văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách quản lí công tác giáo dục chính trị, đạo đức học sinh; công tác chủ nhiệm; công tác thi đua nề nếp, các hoạt động phong trào, xã hội hoá giáo dục và truyền thông.