Thông tin chi tiết:
Diệp Năng Hùng
Trưởng ban Diệp Năng Hùng
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính Nữ
Điện thoại 098331165
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách