• Nguyễn Như Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐCS trường THPT Pleiku NK 2018-2023
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   09140301717
  • Email:
   taekwondopleiku@gmail.com
 • Huỳnh Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn CS trường THPT Pleiku NK 2018-2023
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905397568
  • Email:
   huynhphuong1970@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn CS trường THPT Pleiku NK 2018-2023
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0983443717
  • Email:
   kimcucpk1970@@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trưởng ban Nữ công