CHI BỘ ĐẢNG

 • Nguyễn Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914163057
  • Email:
   ducmanhpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Phụ trách xây dựng Đảng

   - Giải quyết một số công việc khi được Bí thư giao.