Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đình Trung
Bí thư Chi bộ Nguyễn Đình Trung
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách