Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Thuận
Chi ủy viên Nguyễn Văn Thuận
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách