ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG

 • Trần Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BTV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961967579
  • Email:
   thompku@gmail.com
 • Nguyễn Thế Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đoàn trường năm học 2017-2018
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979225525
  • Email:
   nguyenthethaopk@gmail.com
 • Nguyễn Như Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BTV
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Điện thoại:
   0905778111
  • Email:
   nguyennhuthang82@gmail.com
 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường năm học 2017-2018
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977725557
  • Email:
   nguyenvanthuanpleiku@gmail.com