Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thế Thảo
Phó Bí thư Đoàn trường năm học 2017-2018 Nguyễn Thế Thảo
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0979225525
Email nguyenthethaopk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách