Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Thuận
Bí thư Đoàn trường năm học 2017-2018 Nguyễn Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0977725557
Email nguyenvanthuanpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

.