Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Như Hương
Họ và tên Nguyễn Thị Như Hương
Ngày tháng năm sinh 12/09/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân SP Địa lí
Điện thoại 0982588289
Email ntnhuonggplk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách