Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0905039167
Email nguyenthithanhpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách