• Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914133355
  • Email:
   baphu74@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963450999
  • Email:
   ngocha2008@gmail.com
 • Phạm Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   01692972272
  • Email:
   phamha2012@gmail.com
 • Trần Lê Hoa Mai
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01688286675
  • Email:
   hoahoctro_pk85@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Dung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0937042135
  • Email:
   quynhdungpleiku@gmail.com
 • Lê Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905197077
  • Email:
   lenguyetpk@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hải Ngọc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01682396123
  • Email:
   nguyenthihaingoc2017@gmail.com
 • Nguyễn Hải Vân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915310575
  • Email:
   haivangl@gmail.com