Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hải Vân
Họ và tên Nguyễn Hải Vân
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0915310575
Email haivangl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách