Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tổ trưởng Chuyên môn Nguyễn Thị Ngọc Hà
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0963450999
Email ngocha2008@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách