Thông tin chi tiết:
Võ Thị Thanh Bình
Phó Hiệu trưởng Võ Thị Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0914133355
Email baphu74@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách