• Huỳnh Thị Bích Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó CM
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935987475
  • Email:
   landuykhoa@gmail.com
 • Lương Nguyên Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01647765679
  • Email:
   anhnguyetgialai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0946921010
  • Email:
   nga80gl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934961215
  • Email:
   hoanguyen1611980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Đỗ Thị Minh Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976616394
  • Email:
   minhnghiepgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Ngữ văn

 • Dương Thị Thanh Kiều
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935428393
  • Email:
   dttk8x@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913409245
  • Email:
   nguyenkimhong6068@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Hoàng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935137139
  • Email:
   kimhoang050575@gmail.com
 • Đặng Văn Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986212188
  • Email:
   dangvandu3@gmail.com