Thông tin chi tiết:
Đặng Văn Du
Tổ trưởng Đặng Văn Du
Ngày tháng năm sinh 12/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0986212188
Email dangvandu3@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách