Thông tin chi tiết:
Dương Thị Thanh Kiều
Họ và tên Dương Thị Thanh Kiều
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0935428393
Email dttk8x@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy bộ môn Ngữ văn