Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa
Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0934961215
Email hoanguyen1611980@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Ngữ văn