Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thùy Linh
Nhân viên Bùi Thị Thùy Linh
Ngày tháng năm sinh 20/11/1992
Giới tính Nữ
Điện thoại 01278765938
Email bulinh48@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách