Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huyền
Tổ trưởng Chuyên môn Nguyễn Thị Huyền
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0983890145
Email huyentrietthu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách