Thông tin chi tiết:
Nguyễn Như Út
Tổ phó Nguyễn Như Út
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 09140301717
Email taekwondopleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách