Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tấn Hổ
Họ và tên Nguyễn Tấn Hổ
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0905181910
Email nguyentanho@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách