Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Ty
Họ và tên Nguyễn Văn Ty
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0942213881
Email vantygl2015@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Quản lí chuyên tổ