Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thơm
Họ và tên Trần Thị Thơm
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0961967579
Email thompku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách