Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Hùng
Họ và tên Nguyễn Thanh Hùng
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0914306899
Email thanhhungpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách