Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nhớ
Tổ trưởng Nguyễn Thị Nhớ
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0989691227
Email nguyenthinhopleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách