Thông tin chi tiết:
Tô Minh Lan
Tổ trưởng Chuyên môn Tô Minh Lan
Ngày tháng năm sinh 01/11/1975
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 01258933679
Email tominhlan1175@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách