• Lê Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0914741518
  • Email:
   letiendung78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chuyên môn tổ Toán và dạy Toán.

 • Nguyễn Quang Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0989445538
  • Email:
   nguyenquangphu0303@gmail.com
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935474879
  • Email:
   huynhphuong1970@gmail.com
 • Nguyễn Thế Thắng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914268665
  • Email:
   thethangpleiku@gmail.com
 • Đỗ Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   01696776088
  • Email:
   dothitamtoanpleiku@gmail.com
 • Đặng Thế Hải
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905381029
  • Email:
   thehai1963@gmail.com
 • Trịnh Văn Như
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902659127
  • Email:
   trinhvannhu.pleiku@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982554295
  • Email:
   anhngoccheoreo@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983443717
  • Email:
   kimcucpk1970@@gmail.com