Thông tin chi tiết:
Lê Tiến Dũng
Tổ trưởng Chuyên môn Lê Tiến Dũng
Ngày tháng năm sinh 04/09/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Toán học
Điện thoại 0914741518
Email letiendung78@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Quản lí chuyên môn tổ Toán và dạy Toán.