Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quang Phú
Tổ Phó Nguyễn Quang Phú
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ Toán học
Điện thoại 0989445538
Email nguyenquangphu0303@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách