Thông tin chi tiết:
Trịnh Văn Như
Họ và tên Trịnh Văn Như
Ngày tháng năm sinh 14/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0902659127
Email trinhvannhu.pleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách