• Nguyễn Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983393936
  • Email:
   nguyenvanhoanh@gmail.com
 • Võ Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914200652
  • Email:
   vo.ngoc711@gmail.com
 • Phan Thị Xuân Lan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   09052199962
  • Email:
   pxlan133@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy vật lí

 • Lê Văn Lộc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905157159
  • Email:
   levanloc82@gmail.com
 • Nguyễn Như Thắng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Điện thoại:
   0905778111
  • Email:
   nguyennhuthang82@gmail.com
 • Dương Thế Hùng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905251486
  • Email:
   thehungpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Vật lí

 • Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977725557
  • Email:
   nguyenvanthuanpleiku@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Công Nghệ

 • Dương Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914216779
  • Email:
   duongthianhtuyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Công Nghệ

 • Nguyễn Thế Thảo
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979225525
  • Email:
   nguyenthethaopk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Công Nghệ

 • Hồ Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986256680
  • Email:
   hothiminhtamgl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy vật lí