Thông tin chi tiết:
Dương Thế Hùng
Họ và tên Dương Thế Hùng
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0905251486
Email thehungpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Vật lí