Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Minh Tâm
Họ và tên Hồ Thị Minh Tâm
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0986256680
Email hothiminhtamgl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy vật lí