Thông tin chi tiết:
Nguyễn Như Thắng
Họ và tên Nguyễn Như Thắng
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Vật lí
Điện thoại 0905778111
Email nguyennhuthang82@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách