Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thế Thảo
Họ và tên Nguyễn Thế Thảo
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0979225525
Email nguyenthethaopk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Công Nghệ