Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Hoành
Tổ trưởng Chuyên môn Nguyễn Văn Hoành
Ngày tháng năm sinh 13/09/2017
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Điện thoại 0983393936
Email nguyenvanhoanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách