Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Thuận
Họ và tên Nguyễn Văn Thuận
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0977725557
Email nguyenvanthuanpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Công Nghệ