HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN TRƯỜNG

 • Nguyễn Như Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV UBH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905778111
  • Email:
   nguyennhuthang82@gmail.com
 • Trần Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Hội LHTN VN trường THPT Pleiku năm học 2017-2018
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961967579
  • Email:
   thompku@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV UBH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0937042135
  • Email:
   quynhdungpleiku@gmail.com
 • Phạm Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV UBH
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Điện thoại:
   01692972272
  • Email:
   phamha2012@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Công tác kỹ năng