A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu dạy học số 04-(Áp dụng từ ngày 28/02/2022)

 1. TKB KHỐI 12

+ TKB buổi sáng:  TKB so 4_KHOI 12_Buoi sang__.pdf

+ TKB buổi chiều:  TKB so 4_Buoi chieu_KHOI 12.pdf

2. TKB KHỐI 11

+ TKB buổi sáng:  TKB so 4_KHOI 11_Buoi sang__.pdf

+ TKB buổi chiều: TKB so 4_Buoi chieu_KHOI 11.pdf

3. TKB KHỐI 10

+ TKB buổi chiều:  TKB so 4_KHOI 10_Buoi chieu__.pdf

+ TKB buổi sáng:  TKB so 4_Buoi sang_KHOI 10.pdf

------------

P/s: Thời khóa biểu dạy học số 03-(Áp dụng từ ngày 14/02/2022)

 1. TKB KHỐI 12

+ TKB buổi sáng:  TKB so 3_KHOI 12_Buoi sang_ -.pdf

+ TKB buổi chiều:  TKB so 3_Buoi chieu_KHOI 12_.pdf

2. TKB KHỐI 11

+ TKB buổi sáng:   TKB so 3_KHOI 11_Buoi sang_.pdf

+ TKB buổi chiều: TKB so 3_Buoi chieu_KHOI 11.pdf

3. TKB KHỐI 10

+ TKB buổi chiều: TKB so 3_KHOI 10_Buoi chieu_ - .pdf

+ TKB buổi sáng: TKB so 3_Buoi sang_KHOI 10.pdf

 THỜI GIAN BIỂU thực hiện từ ngày 17/01/2022Thoi gian bieu - 2021-2022_AD ngay 17-01-2022.pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan