Ngày 24 tháng 04 năm 2018, trong tiết chào cờ đầu tuần, Trường THPT Pleiku đã tổ chức chia tay thầy giáo, thạc sĩ Lê Thọ Trung, Tổ trưởng tổ Toán về nghỉ hưu theo chế độ.