Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Anh
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Anh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ Ngữ Văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phụ trách cơ sở vật chất nhà trường
Giới thiệu sơ bộ

Phụ trách công tác cơ sở vật chất nhà trường