• Nguyễn Quang Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0966498368
  • Email:
   nguyenquangphu0303@gmail.com
 • Nguyễn Đình Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật Lý - KT
  • Email:
   nguyendinhtrung1964@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, trực tiếp quản lí công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, tài sản cơ quan. Chủ tài khoản.

 • Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn nhà trường.

 • Nguyễn Thị Đông Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách quản lí công tác giáo dục chính trị, đạo đức học sinh; công tác chủ nhiệm; công tác thi đua nề nếp, các hoạt động phong trào, xã hội hoá giáo dục và truyền thông.

 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ Văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác cơ sở vật chất nhà trường

 • Lê Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0914741518
  • Email:
   letiendung78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chuyên môn tổ Toán và dạy Toán.

 • Nguyễn Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983393936
  • Email:
   nguyenvanhoanh@gmail.com
 • Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914133355
  • Email:
   baphu74@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963450999
  • Email:
   ngocha2008@gmail.com
 • Võ Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914200652
  • Email:
   vo.ngoc711@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983890145
  • Email:
   huyentrietthu@gmail.com