• Nguyễn Quang Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0966498368
  • Email:
   nguyenquangphu0303@gmail.com
 • Lê Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0914741518
  • Email:
   letiendung78@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lí chuyên môn tổ Toán và dạy Toán.

 • Nguyễn Văn Hoành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983393936
  • Email:
   nguyenvanhoanh@gmail.com
 • Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914133355
  • Email:
   baphu74@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963450999
  • Email:
   ngocha2008@gmail.com
 • Võ Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914200652
  • Email:
   vo.ngoc711@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983890145
  • Email:
   huyentrietthu@gmail.com
 • Phan Thị Xuân Lan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   09052199962
  • Email:
   pxlan133@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy vật lí

 • Phạm Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   01692972272
  • Email:
   phamha2012@gmail.com
 • Lê Văn Lộc
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905157159
  • Email:
   levanloc82@gmail.com
 • Nguyễn Như Thắng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Vật lí
  • Điện thoại:
   0905778111
  • Email:
   nguyennhuthang82@gmail.com
 • Bùi Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01278765938
  • Email:
   bulinh48@gmail.com