Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng Nga
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Nga
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0946921010
Email nga80gl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Giảng dạy môn Ngữ văn